In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 41 Năm 2013
(tuần 41 năm 2013, từ 07/10/2013 đến 13/10/2013)

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(07/10)

 

Tham gia chào cờ

9h30: Họp TTCM

Tham gia chào cờ

Kiểm tra nề nếp HS

BA

(08/10)

 

Lên lớp 12B4

 

( 09/10)

Theo giỏi học GV, HS giờ đổi tiết

Theo giỏi học GV, HS giờ đổi tiết

NĂM

( 10/10)

lên lớp 12B4, 12B5 Tiết 1,3

Khối 12: Kiểm tra môn Toán + Hóa

14h00: GV dạy 12 chấm bài kiểm tra 1 tiết

Khối 11: Kiểm tra môn Toán + Hóa

SÁU

( 11/10)

8h00 GV dạt Khối 11 làm phách và thống nhất đáp án

 

 

BẢY

(12/10)

Lên lớp 12B5 tiết 1

 

 

CHỦ NHẬT

(13/10)