In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 42 Năm 2013
(tuần 42 năm 2013, từ 14/10/2013 đến 20/10/2013)

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(14/10)

 

Tham gia chào cờ

Theo giỏi học GV, HS giờ đổi tiết

Tham gia chào cờ

Kiểm tra nề nếp HS

BA

(15/10)

 

Lên lớp 12B4

 

( 16/10)

Theo giỏi học GV, HS giờ đổi tiết

Theo giỏi học GV, HS giờ đổi tiết

NĂM

( 17/10)

lên lớp 12B4, 12B5 Tiết 1,3

Khối 12: Kiểm tra môn AV + Sử

Khối 10: Kiểm tra môn Toán + Hóa

SÁU

( 18/10)

Lên lớp 12B5 tiết 1

Lên lớp 12B4 tiết 31

 

BẢY

(19/10)

Lên lớp 12B5 tiết 1

8h00 GV dạt Khối 10 làm phách và thống nhất đáp án

 

14h00: Họp ban kiểm định trường

CHỦ NHẬT

(20/10)

 

10h00: Dự gặp mặt CBNGV nhân ngày 20/10

13h30: Dự Đại hội Đoàn trường