In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 42 Năm 2015
(tuần 42 năm 2015, từ 12/10/2015 đến 18/10/2015)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 19/10)

 

7h00: Dự chào cờ

Tiết 2: lên lớp 2B3

8h35: Hội TTCM

Kiểm tra nề nếp học sinh

16h30: Dự chào cờ

 

BA (20/10)

 

Tiết 4; lên lớp 12B2

Tiết 5; lên lớp 12B2

 

TƯ (21/10)

Tiết2; lên lớp 12B2

Tiết 3; Chấm thi GVDG cấp trường

 

NĂM (22/10)

Tiết 1: lên lớp 2B3

9h30: Họp ban nề nếp

Dự giờ GV

16h30:  Họp HĐSP

17h30: Họp BCHCĐ mở rộng

SÁU (23/10)

 

Tiết 1; Chấm thi GVDG cấp trường

Dự giờ GV

 

Dự giờ GV

BẢY (24/10)

Tiết 3; Chấm thi GVDG cấp trường

 

Kiểm tra nề nếp HS

CHỦ NHẬT(25/10)

Thanh lý tài sản