In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 43 Năm 2013
(tuần 43 năm 2013, từ 21/10/2013 đến 27/10/2013)

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(21/10)

 

Tham gia chào cờ

Lập danh sách các đề tài NCKH nộp sở.

Tham gia chào cờ

Kiểm tra nề nếp HS

BA

(22/10)

 

Lên lớp 12B4

Dự giờ Tiết Lý T. Hiền

 

(23/10)

7h45: Dự giờ Tiết Hóa Cô Phượng

Theo giỏi học GV, HS giờ đổi tiết

NĂM

(24/10)

lên lớp 12B4, 12B5 Tiết 1,3

Khối 10: Kiểm tra môn AV + Toán

Khối 11: Kiểm tra môn AV

16h30: Họp Chi bộ

SÁU

(25/10)

Lên lớp 12B5 tiết 1

Lên lớp 12B4 tiết 31

 

BẢY

(26/10)

Lên lớp 12B5 tiết 1

 

CHỦ NHẬT

(27/10)

 

7h30: Ngoại khóa tổ Vật lý.

13h30: Dự Đại hội Đoàn trường