In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 44 Năm 2013
(tuần 44 năm 2013, từ 28/10/2013 đến 03/11/2013)

THỨ, NGÀY

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(28/10)

 

Tham gia chào cờ

8h00: Họp TTCM

10h30: Dự giờ cô Dung (Môn Hóa)

Lập danh sách HS vắng nhiều từ đầu năm khôi chiều (Tính đến 26/10)

 

Tham gia chào cờ

BA

(29/10)

 

Lên lớp 12B4

Lập danh sách HS vắng nhiều từ đầu năm khôi Sáng (Tính đến 26/10)

Viết giấy mời Phụ huynh

 

(30/10)

7h45: Dự giờ Tiết Hóa Cô Phượng

Theo giỏi học GV, HS giờ đổi tiết

NĂM

(31/10)

lên lớp 12B4, 12B5 Tiết 1,3

Khối 12: Kiểm tra môn Toán + Sinh

Họp Tổ chuyên môn, tooe CĐ

SÁU

(32/10)

Lên lớp 12B5 tiết 1

Lên lớp 12B4 tiết 31

 

BẢY

(01/11)

Lên lớp 12B5 tiết 1

 

CHỦ NHẬT

(02/11)