In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 44 Năm 2015
(tuần 44 năm 2015, từ 26/10/2015 đến 01/11/2015)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 26/10)

 

7h00: Dự chào cờ

Tiết 2: lên lớp 2B3

8h35: Hội TTCM

 

Kiểm tra nề nếp học sinh

Kiểm tra sổ đầu bài khối 11

16h30: Dự chào cờ

 

BA (27/10)

 

Tiết 3; Chấm thi GVDG cấp trường

Tiết 4; lên lớp 12B2

Tiết 5; lên lớp 12B2

15h30: Họp BTC cuộc thi ATGT

Tiết 10: Chấm thi GVDG cấp trường

 

TƯ (28/10

Tiết2; lên lớp 12B2

Tiết 3; lên lớp 12B3

Kiểm tra sữa chữa CSVC

 

NĂM (29/10)

Tiết 1: lên lớp 2B3

9h30: Họp ban nề nếp

Dự giờ GV

SÁU (30/10)

Dự giờ GV

Dự giờ GV

BẢY (31/10)

 

Kiểm tra nề nếp HS

CHỦ NHẬT(01/10)

7h30 Dự Hội thi “Tuyên truyền về trật tự, ATGT”