In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 45 Năm 2013
(tuần 45 năm 2013, từ 04/11/2013 đến 10/11/2013)

KẾ HOẠCH TUẦN 10

( Từ ngày 04/11 đến 10/11/2013)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (04/11)

 

7h00: Dự chào cờ

Tiết 3: Dự giờ môn Toán - Thầy Duẫn - Lớp 12B5

 

16h30: Dự Chào cờ

 

BA (05/11)

 

Làm việc với giáo viên phụ trách đề tài dự thi SKKHKT về tiến độ công việc.

Tiết 3: Dự giờ môn CNCN - Thầy Đức - Lớp 11B10

 

TƯ (06/11)

 

 

NĂM (07/11)

9h30: Họp HĐGD

 

Tiết 4 + 5: Kiểm tra tập trung môn Ngữ Văn - Lớp 11

 

SÁU (08/11)

Tiết 1: Dự giờ môn TD - Thầy Chính - Lớp 11B9 (sân HN)

 

Kiểm tra nề nếp học sinh (GT, Đoàn trường, Ban nề nếp)

BẢY (09/11)

Tiết 2: Dự giờ giảng môn QP - Thầy Nhĩ - Lớp 10B10 (sân HN)

Tiết 4: Dự giờ môn Toán - Thầy Phúc - Lớp 11B5

 

CHỦ NHẬT(10/11)