In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 45 Năm 2015
(tuần 45 năm 2015, từ 02/11/2015 đến 08/11/2015)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 2/11)

 

7h00: Dự chào cờ

Tiết 2: lên lớp 2B3

8h35: Hội TTCM

Kiểm tra nề nếp học sinh

16h30: Dự chào cờ

 

BA (3/11)

 

Tiết 4; lên lớp 12B2

Tiết 5; lên lớp 12B2

 

TƯ (4/11)

Tiết2; lên lớp 12B2

 

 

NĂM (5/11)

Tiết 1: lên lớp 2B3

9h30: Họp ban nề nếp

Dự giờ GV

15h30:  Họp HĐSP

16h30: Họp ban giám khảo thi GVDG

SÁU (6/11)

7h30: Dự khai mạc giải bóng đá nam CBGV tai TT VTM

 

 

Dự giờ GV

BẢY (7/11)

 

 

Kiểm tra nề nếp HS

CHỦ NHẬT(8/11)