In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 46 Năm 2014
(tuần 46 năm 2014, từ 10/11/2014 đến 16/11/2014)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (10/11)

 

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

BA (11/11)

 

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

 

TƯ (12/11)

 Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

NĂM (13/11)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

SÁU (14/11)

Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

 Học tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

BẢY(15/11)

8h00: Hội ý BGH

9h30: Họp xét giải hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường lần thứ IV.

 

CHỦ NHẬT

(16/11)

7h30: Thi đấu cầu lông, bóng bàn tại TTTDTT Thành phố Huế- Giải thể thao truyền thống chào mừng 20/11.