In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 50 Năm 2013
(tuần 50 năm 2013, từ 09/12/2013 đến 15/12/2013)

KẾ HOẠCH TUẦN 16

( Từ ngày 09/12 đến 15/12/2013)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (09/12)

 

7h00: Chào cờ

8h00: Chấm sơ khảo sản phẩm dự thi ảnh ATGT.

 

14h00: Họp TTCM

16h30: Chào cờ

 

BA (10/12)

 

Tiết 3: Dự Thao giảng môn Ngữ Văn - Cô Thanh Vân - Lớp  10B8

Tiết 3: Dự Thao giảng môn Ngữ Văn - Cô Lệ - Lớp  11B5

TƯ (11/12)

Tiết 1: Dự Thao giảng môn Tiếng Anh - Cô Q. Phương - Lớp  10B8

Tiết 3: Dự Thao giảng môn Địa lý - Cô Lê Oanh - Lớp  10B6

 

 

NĂM (12/12)

Tiết 4: Kiểm tra tập trung môn Hóa lớp 12

Tiết 5: Kiểm tra tập trung môn Tiếng Anh lớp 12

 

Tiết 2: Dự Thao giảng môn Lịch Sử - ThầyNam- Lớp  11B12

15h30: Họp HĐGD

SÁU (13/12)

 

 

BẢY (14/12)

8h00: Họp chi bộ

14h00: Họp chi bộ

CHỦ NHẬT(15/12)