In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 51 Năm 2013
(tuần 51 năm 2013, từ 16/12/2013 đến 22/12/2013)

KẾ HOẠCH TUẦN 17

( Từ ngày 16/12 đến 22/12/2013)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (16/12)

 

7h00: Chào cờ

8h00: Chấm sơ khảo sản phẩm dự thi ảnh ATGT.

 

16h30: Chào cờ

 

BA (17/12)

 

Tiết 3: Dự Thao giảng môn Ngữ Văn - Cô Thanh Vân - Lớp  10B8

Tiết 3: Dự Thao giảng môn Ngữ Văn - Cô Lệ - Lớp  11B5

TƯ (18/12)

Tiết 1: Dự Thao giảng môn Tiếng Anh - Cô Q. Phương - Lớp  10B8

Tiết 3: Dự Thao giảng môn Địa lý - Cô Lê Oanh - Lớp  10B6

 

 

NĂM (19/12)

 

 

SÁU (20/12)

 

 

BẢY (2/12)

 

 

CHỦ NHẬT(22/12)