In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 7 Năm 2016
(tuần 7 năm 2016, từ 15/02/2016 đến 21/02/2016)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (15/2)

 

7h00: Dự chào cờ

8h30: Hội ý BGH

Kiểm tra cơ sở vật chất

16h30: Dự chào cờ

 

BA (16/2)

 

Tiết 3 lên lớp 12B3

Tiết 4 lên lớp 12B2

 

TƯ (17/2)

Kiểm tra nề nếp học sinh

 

NĂM (18/2)

Tiết 3 lên lớp 12B3

9h30: Họp BTC giải bóng đá Nữ HS

14h00: Họp BCH CĐ mở rộng

SÁU (19/2)

Tiết 4 lên lớp 12B2

 

14h00: Dự HN tỏng kết dạy thêm, học thêm tại VP sở

BẢY (20/2)

9h00: hội ý BGH

 

CHỦ NHẬT(21/2)