In trang

Kế hoạch của Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Thọ Tuần 9 Năm 2014
(tuần 9 năm 2014, từ 24/02/2014 đến 02/03/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 26

( Từ ngày 24/02 đến 02/3)

 

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (24/02)

 

7h00: Chào cờ

Tiết 2: dự thao  giảng môn Thể dục – Thầy Chính - Lớp 11B2

 

16h30: Chào cờ

BA (25/02)

 

Tiết 5: lên lớp 12B5

 

TƯ (26/02)

Tiết 1: dự thao  giảng môn Sinh – Cô Nguyên - Lớp 11B5

Tiết 5: lên lớp 12B4

 

NĂM (27/02)

Tiết 2: lên lớp 12B4

Tiết 3: lên lớp 12B5

9h30: Tổng kết kiến tập sư phạm

Tiết 4 + 5: Kiểm tra tập trung môn Ngữ Văn Khối 12

Tiết 4: Kiểm tra tập trung môn Toán Khối 11

Tiết 5: Kiểm tra tập trung môn Lý Khối 11

SÁU (28/02)

Tiết 3: lên lớp 12B4

Tiết 5: lên lớp 12B5

 

BẢY (01/3)

 

 

CHỦ NHẬT(02/3)