In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 10 Năm 2016
(tuần 10 năm 2016, từ 07/03/2016 đến 13/03/2016)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (14/3)

 

7h00: Chào cờ.

Lớp 11B6 lao động vệ sinh.

16h30: Chào cờ

 

BA (15/3)

Tiết 4_Thao giảng môn Hóa_Cô Hà_Lớp 10B2.

Lớp 11B6 lao động vệ sinh.

 

TƯ (16/3)

Tiết 2_Thao giảng môn Thể dục_Thầy Chính _Lớp 11B5

Lớp 11B6 lao động vệ sinh.

 

NĂM (17/3)

Tiết 4: Kiểm tra định kỳ tập trung _Môn Vật lí lớp 10.

Tiết 2_Thao giảng môn T.Anh_Thầy Lam_Lớp 11B12.

15h30: Duyệt văn nghệ vòng 3

Lớp 10B2 lao động vệ sinh.

SÁU (18/3)

Tiết 3_Thao giảng môn Thể dục_Thầy Đình Dũng _Lớp 11B11

 

Lớp 10B2 lao động vệ sinh.

BẢY(19/3)

9h00: Hội ý lãnh đạo.

Lớp 10B2 lao động vệ sinh.

CHỦ NHẬT(20/3)

5H30: Đoàn thanh niên và tổ Sử -Địa tổ chức chương trình “Về Nguồn” (theo kế hoạch).

7h00: Duyệt văn nghệ vòng 4.