In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 11 Năm 2016
(tuần 11 năm 2016, từ 14/03/2016 đến 20/03/2016)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (28/3)

 

7h00: Chào cờ.

Tiết 3_Thao giảng môn TD_Thầy Dũng _Lớp 11B3.

Tiết 4_Thao giảng môn Tiếng Anh_Cô Ba _Lớp 12B5.

Lớp 11B8 lao động vệ sinh.

Tiết 2_Thao giảng môn Toán_Cô Cúc _Lớp 11B2.

Tiết 3_Thao giảng môn Toán_Cô Bình _Lớp 11B12.

16h30: Chào cờ.

BA (29/3)

Thầy Dũng (PHT), thầy Nghệ, Thầy Toàn dự hội nghị Tập huấn nhập dữ liệu tuyển sinh kì thi THPTQG 2016 tại VP Sở (02 ngày).

Lớp 11B8 lao động vệ sinh.

 

TƯ (30/3)

Tiết 1_Thao giảng môn TD_Thầy Chính _Lớp 11B5.

Tiết 4_Thao giảng môn Địa_Cô Hoa _Lớp 12B5.

Lớp 11B8 lao động vệ sinh.

Tiết 2_Thao giảng môn Toán_Thầy Duẫn _Lớp 11B2.

Tiết 4_Thao giảng môn Toán_Cô Cúc _Lớp 11B2.

Tiết 5_Thao giảng môn Vật lí_Cô Vân _Lớp 11B8.

 

NĂM (31/3)

Tiết 2_Thao giảng môn Vật lí_Thầy Hòa _Lớp 12B1.

Tiết 2_Thao giảng môn Toán_Cô Nga _Lớp 12B8.

Tiết 3_Thao giảng môn Tiếng Anh_Cô H.Nga _Lớp 10B8.

Dự tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ VII tại Quốc Học (Cô Tâm, GVDT, các tiết mục văn nghệ)

Tiết 4_Kiểm tra định kỳ tập trung _Môn T. Anh lớp 12.

15h30: Họp tổ CM.

Tiết 4_Kiểm tra định kỳ tập trung _Môn T. Anh lớp 11.

Lớp 10B4 lao động vệ sinh.

SÁU (01/4)

8h00: Thầy Dũng (PHT), thầy Nghệ dự hội nghị tuyển sinh ĐH_CĐ tại VP Sở

Tiết 3_Thao giảng môn Lịch sử_Thầy Nam _Lớp 10B10.

Lớp 10B4 lao động vệ sinh.

BẢY(02/4)

Tiết 2_Thao giảng môn Tiếng Anh_Cô Thanh _Lớp 12B6.

9h00: Hội ý lãnh đạo.

14h00: Tổng kết TTSP (BCĐ, TTCM, GVHD, SVTT)

Lớp 10B4 lao động vệ sinh.

CHỦ NHẬT(03/4)