In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 13 Năm 2017
(tuần 13 năm 2017, từ 27/03/2017 đến 02/04/2017)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (27/3)

 

7h00: Chào cờ.

8h00: Họp liên tịch.

Lớp 10B7 lao động vệ sinh sân trường.

16h30: Chào cờ.

Lớp 10B4 lao động vệ sinh sân trường.

BA (28/3)

 

Lớp 10B8  lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 4_Thi GVDG cấp trường_Môn Hóa học_cô Hà_Lớp 11B9.

 

TƯ (29/3)

Lớp 10B9  lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 2_Thao giảng môn Lịch sử_Thầy Nam_Lớp 10B7.

Tiết 3_Thao giảng môn Hóa học_Cô Uyên_Lớp 10B7.

Lớp 10B5 lao động vệ sinh sân trường.

NĂM (30/3)

8h45: Hướng dẫn học sinh lớp 12 làm hồ sơ thi và tư vấn tuyển sinh tại Hội trường tầng II. GVCN lớp 12 thông báo cho học sinh tập trung tại hội trường sau tiết 2.

Lớp 10B10 lao động vệ sinh sân trường.

14h30: Tổng kết TTSP. Thành phần: BCĐ, TTCM, GVHD, SVTT (các giáo viên có tiết dạy thì lên lớp bình thường).

15h30: Họp HĐGD.

SÁU (31/3)

Tiết 1_Thao giảng môn Tiếng Anh_Cô P.Phượng_Lớp 10B5.

Tiết 2_Thao giảng môn Tiếng Anh_Cô Tr.Nga_Lớp 12B6.

Tiết 3_Thao giảng môn Tin học_Thầy Toàn_Lớp 12B6.

Lớp 10B11 lao động vệ sinh sân trường.

13h30: Trực báo khối trường học trực thuộc Thành ủy Huế.

Lớp 10B6 lao động vệ sinh sân trường.

BẢY(01/4)

Lớp 10B12 lao động vệ sinh sân trường.

 

CHỦ NHẬT(02/4)