In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 14 Năm 2016
(tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (04/4)

 

7h00: Chào cờ.

Tiết 5_Thao giảng môn Tin học_Cô Ngọc _Lớp 10B1.

Lớp 11B9 lao động vệ sinh.

16h30: Chào cờ.

BA (05/4)

Lớp 11B9 lao động vệ sinh.

Tiết 4_Thao giảng môn Sinh học_Thầy Phong _Lớp 10B13.

 

TƯ (06/4)

Lớp 11B9 lao động vệ sinh.

Tiết 1_Thao giảng môn Toán_Thầy Hải _Lớp 11B8.

Tiết 3_Thao giảng môn Tin học_Cô Diệp _Lớp 11B4.

NĂM (07/4)

Tiết 2_Thao giảng môn Toán_Thầy Sĩ _Lớp 10B1.

8h00: Kiểm tra việc cấp phát văn bằng tốt nghiệp THPT (Thầy Dũng_PHT, Cô Thảo, Thầy Nghệ).

8h00: Cô Yến Linh, thầy Quang dự hội nghị tuyển sinh tại trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Tiết 4_Kiểm tra định kì tập trung_môn Hóa học_Lớp 10.

15h30: Họp HĐGD

Lớp 10B5 lao động vệ sinh.

SÁU (08/4)

Tiết 2_Thao giảng môn T.Anh_Cô Q.Phương _Lớp 10B2.

Tiết 3_Thao giảng môn Sinh học_Thầy Quang _Lớp 12B6.

Tiết 5_Thao giảng môn Sinh học_Cô Hương _Lớp 10B6.

Tiết 2_Thao giảng môn Địa lí_Cô Lưu Oanh _Lớp 10B13.

 

Lớp 10B5 lao động vệ sinh.

BẢY(09/4)

Tiết 2_Thao giảng môn Toán_Cô Giang _Lớp 10B4.

Tiết 3_Thao giảng môn Toán_Cô Trà _Lớp 10B2.

9h00: Hội ý lãnh đạo.

Lớp 10B5 lao động vệ sinh.

CHỦ NHẬT(10/4)