In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 14 Năm 2018
(tuần 14 năm 2018, từ 02/04/2018 đến 08/04/2018)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(02/4)

7h00: Chào cờ.

Cô Tâm tham dự lớp tập huấn Hiệu trưởng tại TP Đà Nẵng (03 ngày).

Tiết 2_Thao giảng môn GDTC_Cô Tuyền_Lớp 10B13.

Tiết 3_Thao giảng môn GDQP_Thầy Thành_Lớp 11B7.

Lớp 11B2 lao động vệ sinh sân trường.

Lớp 10B6 lao động vệ sinh sân trường.

16h30: Chào cờ.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BA

(03/4)

Tiết 3_Thao giảng môn Tiếng Anh_Thầy Lam_Lớp 10B6.

Lớp 11B1 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 3_Thao giảng môn Tin học_Cô Khánh_Lớp 11B1.

 

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

Trực lãnh đạo: Lê Thị Thu Hiền

(04/4)

Tiết 2_Thao giảng môn Địa lí_Cô Hoa_Lớp 12B5.

Tiết 2_Thao giảng môn Tin học_Cô Diệp_Lớp 10B4.

Lớp 11B3 lao động vệ sinh sân trường.

Lớp 10B5 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Lê Thị Thu Hiền

NĂM

(05/4)

8h00: Hội ý BGH.

Tiết 2_Thao giảng môn Ngữ văn_Cô Hiền_Lớp 12B6.

9h35: Đoàn thanh niên tổ chức lớp cảm tình Đoàn đợt 2.

Lớp 11B4 lao động vệ sinh sân trường.

15h30: Họp HĐGD.

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

SÁU

(06/4)

Lớp 11B5 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 5_Thao giảng môn CNCN_Thầy Hiếu_Lớp 11B5.

Lớp 10B4 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BẢY

(07/4)

8h00: Hội ý BGH.

Lớp 10B14 lao động vệ sinh sân trường.

 

 

Trực lãnh đạo: Lê Thị Thu Hiền

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

CHỦ NHẬT

(08/4)

7h30: Học sinh lớp 12 tham gia ngày hội tuyển sinh, giới thiệu việc làm tại trung tâm văn hóa tỉnh.

7h30: Đoàn thanh niên tổ chức lớp cảm tình Đoàn đợt 2.