In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 15 Năm 2016
(tuần 15 năm 2016, từ 11/04/2016 đến 17/04/2016)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (11/4)

 

7h00: Chào cờ.

Lớp 11B10 lao động vệ sinh.

16h30: Chào cờ.

BA (12/4)

9h00: Thành đoàn Huế kiểm tra hồ sơ Đoàn thanh niên

Lớp 11B10 lao động vệ sinh.

 

TƯ (13/4)

Tiết 3_Thao giảng môn Tin học_Cô Thảo _Lớp 10B6.

Lớp 11B10lao động vệ sinh.

Tiết 2_Thao giảng môn Hóa_Cô Dung _Lớp 11B11.

NĂM (14/4)

Tiết 3_Thao giảng môn Tin học_Thầy Toàn _Lớp 10B2.

Tiết 4_Kiểm tra định kì tập trung_môn Tiếng Anh_Lớp 10.

Tiết 2_Thao giảng môn Tin học_Cô Khánh _Lớp 11B6.

15h30: Họp Tổ chuyên môn, tổ công đoàn.

Lớp 10B6 lao động vệ sinh.

ÁU (15/4)

 

Tiết 3_Thao giảng môn Toán_Cô Thùy _Lớp 11B4.

Tiết 4_Thao giảng môn Tiếng Anh_Cô Anh Phương _Lớp 10B12.

Tiết 5_Thao giảng môn Vật lí_Thầy Hoàng _Lớp 11B6.

Lớp 10B6 lao động vệ sinh.

BẢY(16/4)

NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

CHỦ NHẬT(17/4)