In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 15 Năm 2018
(tuần 15 năm 2018, từ 09/04/2018 đến 15/04/2018)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(09/4)

7h00: Chào cờ.

Lớp 11B8 lao động vệ sinh sân trường.

Lớp 10B3 lao động vệ sinh sân trường.

16h30: Chào cờ.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BA

(10/4)

Lớp 11B7 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 1_Thao giảng môn Toán_Thầy Huy_Lớp 11B4.

Tiết 2_Thao giảng môn Toán_Cô Thùy_Lớp 10B10.

 

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

Trực lãnh đạo: Lê Thị Thu Hiền

(11/4)

Lớp 11B9 lao động vệ sinh sân trường.

Lớp 10B2 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Lê Thị Thu Hiền

NĂM

(12/4)

8h00: Hạn cuối GVHD nộp điểm TTSP, TTCM nộp báo cáo tổng kết (file và bản in) cho thầy Dũng (P.HT).

Lớp 11B10 lao động vệ sinh sân trường.

15h30: Họp Tổ văn phòng, Tổ chuyên môn.

15h30: Lễ kết nạp Đoàn đợt 2 năm học 2017 – 2018.

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

SÁU

(13/4)

Tiết 1_Thao giảng môn Vật lí_Thầy Hòa_Lớp 11B3.

Lớp 11B11 lao động vệ sinh sân trường.

Lớp 10B1 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BẢY

(14/4)

8h00: Hội ý BGH.

Lớp 11B12 lao động vệ sinh sân trường.

15h30: Tổng kết KT-TTSP (TP: BCĐ, TKHĐ, TTCM, GVHD, SVTT)

 

Trực lãnh đạo: Lê Thị Thu Hiền

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

CHỦ NHẬT

(15/4)

Học sinh lớp 11 thi nghề phổ thông.