In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 16 Năm 2017
(tuần 16 năm 2017, từ 17/04/2017 đến 23/04/2017)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (17/4)

 

7h00: Chào cờ.

Tiết 4_Thao giảng môn Sinh học_Thầy Phong_Lớp 10B9.

Lớp 10B7 lao động vệ sinh sân trường.

16h30: Chào cờ.

Lớp 10B1 lao động vệ sinh sân trường.

BA (18/4)

 

8h00: Hiệu trưởng dự hội nghị tại Sở.

Lớp 10B8  lao động vệ sinh sân trường.

 

TƯ (19/4)

Tiết 4_Thao giảng môn Toán_Cô Thùy_Lớp 10B3.

Lớp 10B9  lao động vệ sinh sân trường.

Lớp 10B2 lao động vệ sinh sân trường.

NĂM (20/4)

8h40: Học sinh lớp 12 học luật An toàn giao thông tại hội trường

9h30: Mời TTCM, GVCN lớp 12, GV giảng dạy các môn thi THPTQG2017 họp tại phòng Hội đồng.

Lớp 10B10  lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 2_Thao giảng môn Vật lí_Thầy Trị_Lớp 11B2.

Tiết 3_Thao giảng môn Tin học_Cô Diệp_Lớp 11B2.

Cô Hiền (P.HT) dự Đại hội Hội chữ thập đỏ Tỉnh.

15h30: Họp tổ chuyên môn.

SÁU (21/4)

Tiết 2_Thao giảng môn Vật lí_Cô Vân_Lớp 10B1.

Cô Hiền (P.HT) dự Đại hội Hội chữ thập đỏ Tỉnh.

Lớp 10B11 lao động vệ sinh sân trường.

Lớp 10B3 lao động vệ sinh sân trường.

BẢY(22/4)

9h00: Hội ý BGH.

Lớp 10B12  lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 3_Thao giảng môn Sinh học_Cô Hương_Lớp 10B9.

 

CHỦ NHẬT(23/4)

6h30: Khai mạc giâỉ bơi tại TTTDTT Thành phố-160 Nguyễn Trãi