In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 18 Năm 2016
(tuần 18 năm 2016, từ 02/05/2016 đến 08/05/2016)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (02/5)

 

Nghỉ bù Lễ 01/5

 

BA (03/5)

9h00: Họp liên tịch.

Các môn không kiểm tra tập trung, giáo viên tiến hành kiểm tra tại lớp theo TKB.

Lớp 11B13 lao động vệ sinh.

 

TƯ (04/5)

Lớp 11B13 lao động vệ sinh.

TTCM nộp đề kiểm tra HKII trước 17h00.

NĂM (05/5)

 

15h30: Họp HĐGD.

Lớp 10B9 lao động vệ sinh.

SÁU (06/5)

 

Lớp 10B9 lao động vệ sinh.      

BẢY(07/5)

 

Lớp 10B9 lao động vệ sinh.

CHỦ NHẬT(08/5)