In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 18 Năm 2017
(tuần 18 năm 2017, từ 01/05/2017 đến 07/05/2017)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (01/5)

 

Nghỉ lễ 01/5.

Trực tự vệ theo lịch đã phân công từ ngày 29/4 đến hết 02/5.

Nghỉ lễ 01/5

BA (02/5)

 

Nghỉ bù Lễ 30/4

Nghỉ bù Lễ 30/4

TƯ (03/5)

Khối lớp 10 nghỉ học, khối lớp 12 học bình thường theo TKB.

Lớp 11B7  lao động vệ sinh sân trường.

Lớp 11 nghỉ học. Lớp 10 kiểm tra HKII. Giáo viên có mặt tại phòng hội đồng lúc 13h00.

13h30: Phát đề môn Ngữ văn lớp 10.

15h30: Phát đề môn Tiếng Anh lớp 10.

NĂM (04/5)

Khối lớp 10 nghỉ học, khối lớp 12 học bình thường theo TKB.

Lớp 11B8  lao động vệ sinh sân trường.

Lớp 10 nghỉ học. Lớp 11 kiểm tra HKII.

13h30: Phát đề môn Ngữ văn lớp 11.

15h30: Phát đề môn Tiếng Anh lớp 11.

14h00: Họp Hội đồng liên tịch.

SÁU (05/5)

Khối lớp 10 nghỉ học, khối lớp 12 học bình thường theo TKB.

Lớp 11B9 lao động vệ sinh sân trường.

Lớp 11 nghỉ học. Lớp 10 kiểm tra HKII.

13h30: Phát đề môn Vật lí lớp 10.

14h30: Phát đề môn Hóa học lớp 10.

15h30: Phát đề môn Sinh học lớp 10.

BẢY(06/5)

9h00: Hội ý BGH.

Khối lớp 10 nghỉ học, khối lớp 12 học bình thường theo TKB.

Lớp 11B10  lao động vệ sinh sân trường.

Lớp 10 nghỉ học. Lớp 11 kiểm tra HKII.

13h30: Phát đề môn Vật lí lớp 11.

14h30: Phát đề môn Hóa học lớp 11.

15h30: Phát đề môn Sinh học lớp 11.

CHỦ NHẬT(07/5)

8h00: Họp CMHS lớp 12 (GVCN viết giấy mời)