In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 19 Năm 2016
(tuần 19 năm 2016, từ 09/05/2016 đến 15/05/2016)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (09/5)

 

Buổi sáng:

Khối 12 học theo TKB.

Khối 10 nghỉ học.

13h30: KTHK II_Môn Ngữ văn lớp 10

15h35: KTHK II_Môn Sinh học lớp 10

BA (10/5)

 

13h30: KTHK II_Môn Ngữ văn lớp 11

15h35: KTHK II_Môn Sinh học lớp 11

TƯ (11/5)

 

15h35: KTHK II_Môn Vật lí lớp 10

14h45: KTHK II_Môn Hóa học lớp 10

NĂM (12/5)

 

15h35: KTHK II_Môn Vật lí lớp 11

14h45: KTHK II_Môn Hóa học lớp 11

SÁU (13/5)

 

15h35: KTHK II_Môn Toán lớp 10

15h35: KTHK II_Môn Địa lí lớp 10

BẢY(14/5)

 

15h35: KTHK II_Môn Toán lớp 11

15h35: KTHK II_Môn Địa lí lớp 11

CHỦ NHẬT(15/5)