In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 19 Năm 2018
(tuần 19 năm 2018, từ 07/05/2018 đến 13/05/2018)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI

(07/5)

7h00: Chào cờ.

7h45: Học sinh lớp 12 thi thử Bài thi tổ hợp.

Lớp 10B10 lao động vệ sinh sân trường.

16h30: Chào cờ.

Lớp 10B1 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BA

(08/5)

 

Lớp 10B11 lao động vệ sinh sân trường.

 

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

Trực lãnh đạo: Lê Thị Thu Hiền

(09/5)

Lớp 10B12 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 3_Thao giảng môn Vật lí_Cô Giang_Lớp 11B9.

Lớp 10B2 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Lê Thị Thu Hiền

NĂM

(10/5)

Học sinh lớp 10 nghỉ học.

Học sinh lớp 12 học bình thường theo TKB.

Lớp 10B13 lao động vệ sinh sân trường.

Học sinh lớp 10 nghỉ học.

13h00: Học sinh lớp 11 kiểm tra học kì II các môn Lịch sử, Địa lí, GDCD.

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

SÁU

(11/5)

Học sinh lớp 10 nghỉ học.

Học sinh lớp 12 học bình thường theo TKB.

Lớp 10B14 lao động vệ sinh sân trường.

Học sinh lớp 11 nghỉ học.

13h00: Học sinh lớp 10 kiểm tra học kì II các môn Lịch sử, Địa lí, GDCD.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BẢY

(12/5)

Học sinh lớp 10 nghỉ học.

Học sinh lớp 12 học bình thường theo TKB.

8h00: Hội ý BGH.

9h30: Họp BĐD CMHS lớp 12.

Lớp 10B15 lao động vệ sinh sân trường.

Học sinh lớp 10 nghỉ học.

13h00: Học sinh lớp 11 kiểm tra học kì II các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học.

 

Trực lãnh đạo: Lê Thị Thu Hiền

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

CHỦ NHẬT

(13/5)

8h00: Họp CMHS lớp 12. GVCN mời theo lớp.