In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 3 Năm 2017
(tuần 3 năm 2017, từ 16/01/2017 đến 22/01/2017)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (16/01)

 

7h00: Chào cờ

Lớp 11B1+11B2  lao động vệ sinh.

16h30: Chào cờ

BA (17/01)

 

7h00: Khai mạc Hội thao quốc phòng tại  BCH quân sự Tỉnh (LĐ, GV tổ GDTC-GDQP, Học sinh dự hội thao)

Tiết 3_Thao giảng môn CNNN_Cô Linh_Lớp 10B4.

Lớp 11B3 lao động vệ sinh.

 

TƯ (18/01)

Lớp 11B4 lao động vệ sinh.

14h00: Cô Tâm dự họp tại thành ủy Huế.

 

NĂM (19/01)

9h30: Họp Chi bộ.

Lớp 11B5 lao động vệ sinh.

15h30: Sơ kết HKI tổ chuyên môn và tổ văn phòng.

SÁU (20/01)

Tiết 4_Thao giảng môn Hóa học_Cô Phượng_Lớp 12B5.

Lớp 11B6 lao động vệ sinh.

 

 

BẢY(214/01)

8h00: Hội ý BCH Hội chữ thập đỏ (Mời hội viên giáo viên cùng tham dự)

9h30: Hội ý BGH

Lớp 11B7 lao động vệ sinh.

14h00: Cô Yến Linh dự họp Hội đồng chuyên môn tại VP Sở

CHỦ NHẬT(22/01)