In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 33 Năm 2016
(tuần 33 năm 2016, từ 15/08/2016 đến 21/08/2016)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 15/8)

 

7h30: Tập trung học sinh khối sáng theo lớp tại phòng học. GVCN dặn dò các công tác chuẩn bị cho năm học mới.

8h00: Họp Liên tịch

14h00: Tập trung học sinh khối chiều theo lớp tại phòng học. GVCN dặn dò các công tác chuẩn bị cho năm học mới.

BA (16/8)

 

Hạn cuối GVCN lớp 10 và 11 năm học 2015 -2016  ghi điểm thi lên lớp, rèn luyện hè vào sổ điểm và học bạ, cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử.

 

TƯ (17/8)

7h30: Học chính trị cả ngày

Thành phần: Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

Lưu ý: ghi chép bài học đầy đủ để viết bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

 

NĂM (18/8)

Sinh hoạt tuần công dân của học sinh khối sáng.

GVCN lớp phụ trách.

Nhận tài liệu tại thầy Thọ (P.HT)

Sinh hoạt tuần công dân của học sinh khối chiều.

GVCN lớp phụ trách.

Nhận tài liệu tại thầy Thọ (P.HT)

SÁU (19/8)

Sinh hoạt tuần công dân của học sinh khối sáng.

GVCN lớp phụ trách.

Sinh hoạt tuần công dân của học sinh khối chiều.

GVCN lớp phụ trách.

BẢY( 20/8)

8h00: Tập huấn chuyên môn

14h00: Tập huấn chuyên môn

CHỦ NHẬT(30/8)