In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 36 Năm 2015
(tuần 36 năm 2015, từ 31/08/2015 đến 06/09/2015)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 31/8)

 

7h00: Chào cờ

8h45: Họp liên tịch.

Lớp 10B11 lao động

16h30: Chào cờ

BA (01/9)

 

Hạn cuối GVCN rà soát danh sách học sinh trên cổng để GVBM kết xuất danh sách ghi điểm học sinh.

Lớp 10B11 lao động

 

TƯ (02/9)

Nghỉ lễ 02/9

Nghỉ lễ 02/9

NĂM (03/9)

 

15h30: Họp chi bộ.

Lớp 10B2 lao động

SÁU (04/9)

Các lớp từ 10B10 đến 10B14 lao động vệ sinh trường học

15h30 Lớp 10B2 sắp xếp bàn ghế, trang hoàng cờ hoa…chuẩn bị cho Lễ khai giảng.

BẢY( 05/9)

Khai giảng năm học 2015 – 2016.

Lớp 10B11, 10B2 thu dọn bàn ghế sau lễ khai giảng.

 

CHỦ NHẬT(06/9)