In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 37 Năm 2015
(tuần 37 năm 2015, từ 07/09/2015 đến 13/09/2015)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 07/9)

 

7h00: Chào cờ.

GVCN chốt danh sách học sinh trên cổng thông tin. Các trường hợp từ đầu năm đến nay không đi học thì báo thầy Nghệ gạch tên khỏi danh sách.  Lớp 10B12 lao động.

GVCN chốt danh sách học sinh trên cổng thông tin. Các trường hợp từ đầu năm đến nay không đi học thì báo thầy Nghệ gạch tên khỏi danh sách.

16h30: Chào cờ

BA (08/9)

Lớp 10B12 lao động.

 

TƯ (09/9)

Lớp 10B12 lao động.

 

NĂM (10/9)

 

14h00: BGH họp với Ban thường vụ Đoàn TN

15h30: Họp tổ chuyên môn, tổ văn phòng: thông qua kế hoạch cá nhân, kế hoạch của tổ chuyên môn, tổ văn phòng, đăng ký danh hiệu thi đua (Đối với danh hiệu CSTĐCS tỷ lệ không quá 20% cho mỗi tổ)

Lớp 10B3 lao động

SÁU (11/9)

8h00: Thầy Hoàng (P.BT) tập huấn công tác đoàn tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh- 57 Lâm Hoằng

13h30: Thầy Thọ (P.HT) và Cô Ngọc (P.BT) dự hội nghị tổng kết công tác đoàn tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh- 57 Lâm Hoằng

Lớp 10B3 lao động

BẢY( 12/9)

Hạn cuối TTCM nộp kế họach tổ chuyên môn, danh hiệu thi đua cho thầy Dũng (P.HT), nộp kế hoạch BDTX, tên đề tài NCKH và GV hướng dẫn  cho cô Hiền (P.HT)

Tiết SH: Đại hội chi đoàn khối 12.

15h00: Họp Ban đại diện CMHS và đại diện CMHS của các lớp (GVCN gửi danh sách cho cô Lài)

Lớp 10B3 lao động

Tiết SH: Đại hội chi đoàn khối 11.

CHỦ NHẬT(13/9)

 

 

Các lớp 11B1, 11B2, 11B3, 11B4: tham gia cổ vũ chương trình Liên hoan các Đội, Nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng toàn tỉnh lần thứ IV, năm 2015 tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh(Số 57, đường Lâm Hoằng, thành phố Huế)Quản lý học sinh: đ/c Đoàn Chí Hiếu

7h30: Họp CMHS khối sáng (GVCN gửi giấy mời)

14h00: Họp CMHS khối chiều (GVCN gửi giấy mời)