In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 39 Năm 2016
(tuần 39 năm 2016, từ 26/09/2016 đến 02/10/2016)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỎI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI ( 26/9)

 

7h00: Chào cờ_ Công an Phường Thuận Hòa tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

Thầy Thọ (P.HT) tham dự Lớp bồi dưỡng KTQP đối tượng 3. (Thời gian: 02 tuần, bắt đầu từ 26/9)

Lớp 10 B12 lao động vệ sinh.

15h00: Họp Ban Lao động vệ sinh.

16h30: Chào cờ_ Công an Phường Thuận Hòa tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội.

 

BA (27/9)

 

Lớp 10 B12 lao động vệ sinh.

 

TƯ (28/9)

Tiết 2_Thao giảng môn Tiếng Anh_Cô Ái_Lớp 10B1

Lớp 10 B12 lao động vệ sinh.

 

NĂM (29/9)

 

13h45: Tập huấn “Thiết kế bài giảng E_learning”.

TP: BGH, TTCM, TPCM, giáo viên Tin học

Tiết 4_Kiểm tra định kì tập trung Môn Hóa học_Lớp 11

Lớp 10 B6 lao động vệ sinh.

SÁU (30/9)

 

Hạn cuối các lớp nộp  Ý tưởng sáng tạo (Nộp cho cô Hiền hoạc VP Đoàn trường)

Lớp 10 B6 lao động vệ sinh.

BẢY( 01/10)

Hạn cuối GVCN hoàn thành sổ GT&GĐ và nộp tại phòng thầy Dũng (P.HT) để kí, đóng dấu.

Tiết 3_Thao giảng môn Toán_Cô Giang_Lớp 10B8

Hạn cuối các TCM nộp kế hoạch BDTX năm học 2016 – 2017 cho cô Hiền (P.HT)

Lớp 10 B6 lao động vệ sinh.

CHỦ NHẬT(02/10)

 

 

 

13h30, Thứ 2 (03/10): Hội nghị CBCCVC năm học 2016 – 2017

(Học sinh khối chiều nghỉ học)