In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 39 Năm 2017
(tuần 39 năm 2017, từ 25/09/2017 đến 01/10/2017)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (25/9)

7h00: Chào cờ.

8h00: Hội nghị liên tịch.

Lớp 11B12 lao động vệ sinh sân trường.

16h30: Chào cờ.

Lớp 10B3 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BA (26/9)

Lớp 11B11 lao động vệ sinh sân trường.

 

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

TƯ (27/9)

Lớp 11B10 lao động vệ sinh sân trường.

Lớp 10B2 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

NĂM (28/9)

9h30: Họp chi bộ.

Lớp 11B9 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 2_Thao giảng môn Vật lí_Lớp 11B12_Cô Nhơn.

15h30: Hội nghị năm học của tổ chuyên môn, tổ văn phòng.

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

SÁU (29/9)

Lớp 11B8 lao động vệ sinh sân trường.

Lớp 10B1 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BẢY(30/9)

7h00: Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2017-2018.

Lớp 11B7 lao động vệ sinh sân trường.

Dạy và học bình thường theo TKB.

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

CHỦ NHẬT(01/10)