In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 4 Năm 2018
(tuần 4 năm 2018, từ 22/01/2018 đến 28/01/2018)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (15/01)

7h00: Chào cờ. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968.

Tiết 4_Thao giảng môn Ngữ văn_Cô Hà_Lớp 12B9.

Lớp 11B5 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 3_Thao giảng môn Sinh học_Cô Hương_Lớp 11B9.

16h30: Chào cờ. Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân – 1968.

Lớp 10B6 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BA (16/01)

 9h00: BCĐTTSP họp với TTCM, GVHDGD và GVHDCN KT-TTSP bộ môn GDTC tại phòng truyền thống.

Lớp 11B6 lao động vệ sinh sân trường.

 

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

TƯ (17/01)

Lớp 11B4 lao động vệ sinh sân trường.

14h00: Cô Tâm dự họp tại Thành ủy Huế.

Lớp 10B5 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

NĂM (18/01)

8h45: Họp HĐLT.

Nội dung: Đánh giá công tác HKI và thông qua kế hoạch hoạt động HKII.

Lớp 11B3 lao động vệ sinh sân trường.

15h30: Họp chi bộ. Chia tay đảng viên nghỉ hưu, về sinh hoạt tại địa phương.

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

SÁU (19/01)

Lớp 11B2 lao động vệ sinh sân trường.                      

Tiết 2_Thao giảng môn Ngữ văn_Cô Duyến_Lớp 11B2.

Tiết 2_Thao giảng môn tiếng Anh_Cô Thảo_Lớp 10B14.

Tiết 4_Thao giảng môn Vật lí_C&