In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 40 Năm 2014
(tuần 40 năm 2014, từ 29/09/2014 đến 05/10/2014)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (29/9)

 

7h00: Chào cờ

8h00: Hội ý TTCM

 

16h30: Chào cờ

BA (30/9)

 

 

 

TƯ (01/10)

 

Tiết 2_Thao giảng môn Toán_Thầy Duẫn_ lớp 11B4

15h30: Họp HĐGD

NĂM (02/10)

8h30: Đại hội Hội CMHS năm học 2014 - 2015

9h30: Họp BCH công đoàn mở rộng

Tiết 2_Thao giảng môn Toán_Cô Thùy_ lớp 11B8

15h30: Họp HĐGD

SÁU (03/10)

 

 

BẢY(04/10)

8h00: Hội ý BGH

 

CHỦ NHẬT(05/10)