In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 41 Năm 2015
(tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (05/10)

 

7h30: Hội nghị CCVC năm học 2015 - 2016

Học sinh nghỉ học.

Lớp 11B2 lao động vệ sinh.

14h00: Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2012 -2017 của CĐCS THPT Bùi Thị Xuân

BA (06/10)

Tiết 3_Thao giảng môn CNNN_Cô Hoa_Lớp 10B2

Lớp 11B2 lao động vệ sinh.

 

TƯ (07/10)

9h30: Hội ý Ban nề nếp.

Lớp 11B2 lao động vệ sinh.

 

NĂM (08/10)

Tiết 4_ thao giảng môn GDCD_Thầy Kế_ Lớp 12B5

Tiết 4&5: Khối 12 kiểm tra tập trung môn Ngữ văn.

15h00: Hiệu trưởng làm việc với nhân viên các bộ phận Y tế, thiết bị và thư viện

Các TCM tự bố trí thời gian họp tổ chuyên môn.

Lớp 10B7 lao động vệ sinh.

SÁU (09/10)

Học sinh khối 12 nghỉ học.

Khảo sát chất lượng học sinh lớp 10:

7h00: Môn Ngữ văn (90 phút)

9h00: Môn Hóa học (45 phút)

Học sinh khối 11 nghỉ học.

Khảo sát chất lượng học sinh lớp 10:

13h30: Môn Toán (90 phút)

15h30: Môn Tiếng Anh (45 phút)

BẢY(10/10)

Học sinh nghỉ học.

Giáo viên chấm tập trung bài khảo sát chất lượng lớp 10.

Tập huấn trải nghiệm NCKH (Tất cả giáo viên không chấm bài)

Học sinh nghỉ học.

Giáo viên chấm tập trung bài khảo sát chất lượng lớp 10.

Tập huấn trải nghiệm NCKH (Tất cả giáo viên không chấm bài)

CHỦ NHẬT(11/10)