In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 42 Năm 2015
(tuần 42 năm 2015, từ 12/10/2015 đến 18/10/2015)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (12/10)

 

7h00: Chào cờ.

Thầy Trị, Thầy Hoàng, Cô Dương tập huấn công tác Hội chữ Thập đỏ tại VP UBMTTQVN Thành phố Huế, 05 Hà Nội (02 ngày)

Lớp 11B3 lao động vệ sinh.

16h30: Chào cờ

BA (13/10)

Lớp 11B3 lao động vệ sinh.

15h30: Họp TTCM.

TƯ (14/10)

Lớp 11B3 lao động vệ sinh.

 

NĂM (15/10)

 

14h30: Họp HĐKL kỷ luật học sinh lớp 10B7 (GVCN gửi giấy mời phụ huynh)

15h00: Thầy Quang, Thầy Đại dũng dự họp cụm công đoàn số 1 tai trường Hai Bà Trưng.

15h30: Họp BGK hội thi GVDG cấp trường

16h30: Họp HĐGD

Tiết 4: Khối 11 kiểm tra tập trung môn Toán.

Lớp 10B8 lao động vệ sinh.

SÁU (16/10)

Tiết 3_Thao giảng môn Toán_Cô Trà_Lớp 12B1

 

Lớp 10B8 lao động vệ sinh.

BẢY(17/10)

 

Lớp 10B8 lao động vệ sinh.

CHỦ NHẬT(18/10)

 

 

7h30: họp phụ huynh học sinh khối lớp 10 (GVCN gửi giấy mời họp theo lớp)

Sinh hoạt 20/10.