In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 42 Năm 2017
(tuần 42 năm 2017, từ 16/10/2017 đến 22/10/2017)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (16/10)

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 12. Lớp 10 nghỉ học.

Giáo viên coi khảo sát có mặt tại phòng HĐ lúc 7h00

7h30: Môn Lịch sử; 8h30: Môn Địa lí; 9h30: Môn GDCD.

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 10&11.

Giáo viên coi khảo sát có mặt tại phòng HĐ lúc 13h00

13h30: Môn Toán lớp 10; 14h30: Môn Toán lớp 11.

15h30: Họp BCH công đoàn mở rộng.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BA (17/10)

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 11. Lớp 10&12 nghỉ học.

7h30: Môn Vật lí; 8h30: Môn Hóa học; 9h30: Môn Sinh học.

7h30: Thầy Thọ họp tại Sở.

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 12. Lớp 10&11 nghỉ học.

13h30: Môn Ngữ văn; 15h30: Môn Tiếng Anh.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

TƯ (18/10)

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 12. Lớp 10 nghỉ học.

7h30: Môn Vật lí; 8h30: Môn Hóa học; 9h30: Môn Sinh học.

7h30: Cô Tâm họp tại Sở

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 11. Lớp 10 nghỉ học.

13h30: Môn Ngữ văn; 15h30: Môn Tiếng Anh.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

NĂM (19/10)

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 11. Lớp 10&12 nghỉ học.

7h30: Môn Lịch sử; 8h30: Môn Địa lí; 9h30: Môn GDCD.

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 10. Lớp 11 nghỉ học.

13h30: Môn Ngữ văn; 15h30: Môn Tiếng Anh.

16h00: Họp tổ công đoàn.

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

SÁU (20/10)

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 10. Lớp 12 nghỉ học.

7h30: Môn Vật lí; 8h30: Môn Hóa học; 9h30: Môn Sinh học.

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 12. Lớp 10&11 nghỉ học.

13h30: Môn Toán.

15h30: Họp liên tịch (Xét nâng lương 6 tháng cuối năm).

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BẢY(21/10)

Khảo sát chất lượng giữa HKI_Lớp 10. Lớp 12 nghỉ học.

7h30: Môn Lịch sử; 8h30: Môn Địa lí; 9h30: Môn GDCD.

13h30: Đại hội công đoàn nhiệm kì 2017-2022.

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

CHỦ NHẬT(22/10)