In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 45 Năm 2017
(tuần 45 năm 2017, từ 06/11/2017 đến 12/11/2017)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (13/11)

7h00: Chào cờ- Phát động tháng “Hành động vì người nghèo”. Tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông.

Tiết 4_Thao giảng môn GDQP_Thầy Nhĩ_Lớp 10B12.

Lớp 10B10 lao động vệ sinh sân trường.

15h30: Họp HĐ coi thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 tại trường THPT Chuyên Quốc học.

Tiết 3_Thao giảng môn T.Anh_Cô H.Nga_Lớp 11B5.

Lớp 10B9 lao động vệ sinh sân trường.

16h30: Chào cờ-Phát động tháng “Hành động vì người nghèo”. Tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông.

16h30: BGH và TTCM, GVGD gặp mặt đội tuyển HSG lớp 12.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BA (14/11)

6h45: Khai mạc kì thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 tại trường THPT Chuyên Quốc học.

Lớp 10B11 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 2_Thao giảng môn Ngữ văn_Cô Lệ_Lớp 11B6.

16h30: Lớp 10B3, 10B5, 10B6 tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật thành phố Huế và thành phố Gyeongju – Hàn Quốc tại TT Văn Hóa Tỉnh- Số 41A, đường Hùng Vương.

17h00: Đoàn TN tham gia duyệt văn nghệ tại Hội trường Thành Ủy-Cô Q. Phương quản lý học sinh.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

TƯ (15/11)

Tiết 1_Thao giảng môn Địa lí_Cô Hoa_Lớp 10B6.

Tiết 4_Thao giảng môn Toán_Cô Nhạn_Lớp 12B5.

7h00: Đoàn TN tham gia văn nghệ tại Hội trường Thành Ủy-Cô Q.Phương quản lý học sinh.

Lớp 10B12 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 4_Thao giảng môn Ngữ văn_Cô Vân_Lớp 10B10.

Lớp 10B8 lao động vệ sinh sân trường.

 

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

NĂM (16/11)

Lớp 10B13 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 3_Thao giảng môn Tin học_Cô Khánh_Lớp 11B2.

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

SÁU (17/11)

Tiết 2_Thao giảng môn Toán_Thầy Ánh_Lớp 12B8.

Lớp 10B14 lao động vệ sinh sân trường.                    

Tiết 3_Thao giảng môn Toán_Thầy Phúc_Lớp 11B2.

Lớp 10B7 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BẢY(18/11)

9h00: Hội ý BGH.

Lớp 10B15 lao động vệ sinh sân trường.

 

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

CHỦ NHẬT(19/11)

Đoàn TN tập luyện giải Việt dã Thành phố