In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 47 Năm 2016
(tuần 47 năm 2016, từ 21/11/2016 đến 27/11/2016)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (21/11)

 

7h00: Chào cờ_ Triển khai cuộc thi “Viết về một cuốn sách có ý nghĩa nhất đối với bản thân”.

8h00: Hạn cuối các TTCM nộp đề khảo sát lớp 12 cho thầy Dũng (P.HT).

Tiết 3_Thao giảng môn Toán_Thầy Phúc_Lớp 12B10.

Lớp 11B9 lao động vệ sinh.

Tiết 2_Thao giảng môn Ngữ văn_Cô Dĩnh_Lớp 10B11.

16h30: Chào cờ_ Triển khai cuộc thi “Viết về một cuốn sách có ý nghĩa nhất đối với bản thân”.

BA (22/11)

 

Tiết 3_Thao giảng môn T.Anh_Cô Hương_Lớp 12B1.

Lớp 11B10 lao động vệ sinh.

 

TƯ (23/11)

Lớp 11B4 lao động vệ sinh.

 

NĂM (24/11)

Khảo sát chất lượng lớp 12.

Học sinh khối lớp 10 nghỉ học.

Khảo sát chất lượng lớp 12.

Giáo viên dạy Ngữ văn 12 và Tiềng Anh chấm bài khảo sát tập trung tại trường.

Học sinh khối lớp 10&11 nghỉ học.

SÁU (25/11)

Khảo sát chất lượng lớp 12

Giáo viên môn Toán chấm bài khảo sát tập trung tại trường.

Học sinh khối lớp 10 nghỉ học.

Khảo sát chất lượng lớp 12.

Giáo viên môn Vật lí, Hóa học, Sinh học chấm bài khảo sát tập trung tại trường.

Học sinh khối lớp 10&11 nghỉ học.

BẢY(26/11)

Giáo viên môn Lịch sử, Địa lí, GDCD chấm bài khảo sát tập trung tại trường.

Tiết 4_Thao giảng môn GDCD_Cô Nga_Lớp 10B3.

9h00: Hội ý BGH

Lớp 11B7 lao động vệ sinh

 

CHỦ NHẬT(27/11)

7h00: Sơ duyệt tiểu phẩm hội thi SKSSVTN (khối 10)