In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 48 Năm 2015
(tuần 48 năm 2015, từ 23/11/2015 đến 29/11/2015)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (23/11)

 

7h00: Chào cờ.

Lớp 11B9 lao động vệ sinh.

14h00: Thầy Thọ (P.HT) dự tập huấn tại Hội trường Thành ủy Huế.

16h30: Chào cờ.

BA (24/11)

7h45: Thầy Thọ (P.HT) dự hội nghị tại Trung tâm hoạt động TTN tỉnh (57 Lâm Hoằng).

Tiết 3_Thao giảng môn Ngữ văn_Cô Vân_ Lớp 10B1.

Lớp 11B9 lao động vệ sinh.

 

TƯ (25/11)

7h30: Thầy Dũng (P.HT) dự tập huấn tại Thành ủy Huế (03 ngày).

8h00: Thầy Thọ (P.HT) dự khai mạc tập huấn tính hợp liên môn tại trường  THPT chuyên Quốc Học.

8h00: Thầy Hòa, thầy Hoàng (Vật Lý); Cô Phượng, cô Quỳnh Anh (Hóa); Thầy Quang, cô Lan Hương (Sinh học) tham gia tập huấn tích hợp liên môn.

Thời gian 02 ngày, khai mạc tại trường Quốc Học.

Tiết 5_Thao giảng môn Tin học_Cô Ngọc_ Lớp 10B4.

Lớp 11B9 lao động vệ sinh.

Tiết 3_Thao giảng môn Địa lý_Cô Hoa_ Lớp 11B6.

NĂM (26/11)

Cô Tâm (HT) đi công tác.

Tiết 4_Kiểm tra định kỳ tập trung_Môn Vật lý_Khối 11

Tiết 5_Kiểm tra định kỳ tập trung_Môn T.Anh_Khối 11

Lớp 10B5 lao động vệ sinh.

SÁU (27/11)

7h30: Cô Hiền (P.HT), thầy Toàn dự tập huấn Bài giảng E-Learning tại VP Sở.

8h00: Cô Tâm (HT) dự khai mạc tập huấn tính hợp liên môn tại trường  THPT chuyên Quốc Học.

8h00: Cô Linh, cô Trúc (Lịch sử); Cô Hương, cô Lê Oanh (Địa lý) tham gia tập huấn tích hợp liên môn.

Thời gian 02 ngày, khai mạc tại trường Quốc Học.

Tiết 4_Thao giảng môn Toán_Thầy Duẫn_ Lớp 11B11

BẢY(28/11)

Họp chi bộ (cả ngày). Buổi sáng bắt đầu lúc 8h00, buổi chiều bắt đầu lúc 14h00.

Nội dung: Đánh giá tổ chức cơ sở đảng và phân tích chất lượng đảng viên năm 2015.

Tiết 3_Thao giảng môn Ngữ văn_Cô Châu_ Lớp 11B6

Lớp 10B5 lao động vệ sinh.

CHỦ NHẬT(29/11)