In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 50 Năm 2017
(tuần 50 năm 2017, từ 11/12/2017 đến 17/12/2017)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (11/12)

7h00: Chào cờ.

Tiết 3_Thao giảng môn GDTC_Cô Tuyền_Lớp 10B13.

8h00: Họp Hội đồng liên tịch.

Lớp 11B6 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 2_Thao giảng môn Toán_Cô Hồng_Lớp 11B10.

Tiết 4_Thao giảng môn Toán_Cô Bình_Lớp 10B12.

16h30: Chào cờ.

Lớp 10B5 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BA (12/12)

Lớp 11B5 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 1_Thao giảng môn Tin học_Cô Ngọc_Lớp 11B3.

Tiết 2_Thao giảng môn Vật lí_Cô Vân_Lớp 11B5.

Tiết 2_Thao giảng môn Toán_Thầy Huy_Lớp 11B4.

Tiết 4_Thao giảng môn Vật lí_Cô Giang_Lớp 10B12.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

TƯ (13/12)

Cô Tâm học NQTW 6 tại thành ủy Huế (cả ngày)

Lớp 11B4 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 3_Thao giảng môn Địa lí_Cô Lê Oanh_Lớp 11B1.

Tiết 4_Thao giảng môn Tiếng Anh_Cô A. Phương_Lớp 11B9.

Lớp 10B4 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

NĂM (14/12)

Tiết 2_Thầy Quang dự giờ tiết dạy sinh hoạt cụm chuyên môn, môn Sinh học tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Tiết 2_Thao giảng môn Lịch sử_Cô Linh_Lớp 12B2.

Tiết 4_Thao giảng môn Ngữ văn_Cô Lan_Lớp 12B1.

10h30: Đoàn TN tập luyện văn nghệ “Giai điệu xanh”.

Lớp 11B3 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 3_Thao giảng môn Toán_Cô Thùy_Lớp 11B5.

 

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

SÁU (15/12)

Tiết 2_Thao giảng môn Địa lí_Cô Hương_Lớp 10B8.

Tiết 4_Thao giảng môn GDCD_Thầy Dũng_Lớp 12B2.

Lớp 11B2 lao động vệ sinh sân trường.                      

Tiết 2_Thao giảng môn Lịch sử_Cô Trúc_Lớp 10B14.

Tiết 2_Thao giảng môn Tiếng Anh_Cô Thảo_Lớp 11B12.

Lớp 10B6 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BẢY(16/12)

8h00: Hội ý BGH.

Tiết 2_Thao giảng môn Tiếng Anh_Cô Tr.Nga_Lớp 10B3.

Lớp 11B1 lao động vệ sinh sân trường.

 

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

CHỦ NHẬT(17/12)

6h30: Lớp 11B1 và 11B2 tham gia tảo mộ nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Huế. Quản lý học sinh: Thầy Thành.