In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 51 Năm 2015
(tuần 51 năm 2015, từ 14/12/2015 đến 20/12/2015)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (14/12)

 

7h00: Chào cờ.

Thầy Dũng (P.BT) đi tập huấn công tác Đảng (05 ngày)

Lớp 11B12 lao động vệ sinh.

16h30: Chào cờ

BA (15/12)

Lớp 11B12 lao động vệ sinh.

 

TƯ (16/12)

Lớp 11B12 lao động vệ sinh.

 

NĂM (17/12)

7h30: Khối 12 kiểm tra học kỳ_Môn Ngữ Văn_90 phút

9h45: Khối 12 kiểm tra học kỳ_Môn Vật lý_45 phút

Khối 10 nghỉ học.

Giáo viên coi kiểm tra theo danh sách đã phân công và có mặt tại phòng Hội đồng lúc 7h00.

13h30: Khối 11 kiểm tra học kỳ_Môn Toán_90 phút

15h30: Khối 11 kiểm tra học kỳ_Môn Địa lý_45 phút

Khối 10 nghỉ học.

Giáo viên coi kiểm tra theo danh sách đã phân công và có mặt tại phòng Hội đồng lúc 13h00.

Lớp 10B8 lao động vệ sinh.

SÁU (18/12)

7h30: Khối 12 kiểm tra học kỳ_Môn Tiếng Anh_45 phút

9h00: Khối 12 kiểm tra học kỳ_Môn Sinh học_45 phút

Khối 10 nghỉ học.

 

13h30: Khối 10 kiểm tra học kỳ_Môn Toán_90 phút

15h30: Khối 10 kiểm tra học kỳ_Môn Địa lý_45 phút

Khối 11 nghỉ học.

Lớp 10B8 lao động vệ sinh.

BẢY(19/12)

7h30: Khối 12 kiểm tra học kỳ_Môn Toán_90 phút

9h45: Khối 12 kiểm tra học kỳ_Môn Lịch sử_45 phút

Khối 10 nghỉ học.

 

13h30: Khối 11 kiểm tra học kỳ_Môn T. Anh_45 phút

14h45: Khối 11 kiểm tra học kỳ_Môn Lịch sử_45 phút

Khối 10 nghỉ học.

Lớp 10B8 lao động vệ sinh.

CHỦ NHẬT(20/12)