In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 51 Năm 2017
(tuần 51 năm 2017, từ 18/12/2017 đến 24/12/2017)

THỨ, NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (18/12)

7h00: Chào cờ.

Tiết 5_Thao giảng môn Ngữ văn_Cô Châu_Lớp 12B2.

Các môn không kiểm tra tập trung, giáo viên tổ chức kiểm tra theo TKB. Nộp đề và dáp án cho TTCM.

Lớp 11B12 lao động vệ sinh sân trường.

16h30: Chào cờ.

Lớp 10B8 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BA (19/12)

Lớp 11B11 lao động vệ sinh sân trường.

Hạn cuối giáo viên chủ nhiệm cập nhật danh sách học sinh bỏ học trên cổng QLTTGDĐT.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

TƯ (20/12)

Lớp 11B10 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 1_Thao giảng môn Tin học_Thầy Toàn_Lớp 11B10.

Lớp 10B7 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

NĂM (21/12)

Lớp 11B9 lao động vệ sinh sân trường.

15h30: Kiểm tra HKI môn Ngữ văn lớp 11.

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

SÁU (22/12)

Lớp 11B8 lao động vệ sinh sân trường.

Hạn cuối giáo viên nhập điểm KTTX và KTĐK trên cổng QLTTGDĐT.                                                               

Lớp 10B9 lao động vệ sinh sân trường.

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Đức Thọ

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

BẢY(23/12)

8h00: Hội ý BGH.

Lớp 11B7 lao động vệ sinh sân trường.

 

 

Trực lãnh đạo: Nguyễn Văn Dũng

Trực lãnh đạo: Phạm Thị Ngọc Tâm

CHỦ NHẬT(24/12)

Thứ Hai (25/12) dạy và học bình thường theo TKB.