In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 6 Năm 2017
(tuần 6 năm 2017, từ 06/02/2017 đến 12/02/2017)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (06/02)

 

7h00: Chào cờ_Đón 2 đoàn Sinh viên TTSP

8h00: Báo cáo thực tế cho sinh viên. TP: BCĐ, TTCM, GVHD.

Tiết 4_Thao giảng môn Tiếng Anh_Cô Ái_Lớp 12B9

Lớp 11B3, 11B8 và các lớp từ 10B9 đến 10B14 lao động vệ sinh sân trường.

16h30: Chào cờ

BA (07/02)

 

Lớp 11B9 lao động vệ sinh sân trường.

 

TƯ (08/02)

 

Lớp 10B1 lao động vệ sinh sân trường.

NĂM (09/02)

7h30: Thầy Thọ (P.HT) dự Hội thảo "Bạo lực học đường - Thực trạng và giải pháp" tại khách sạn Xanh.

9h30: Hiệu trưởng họp với tổ Văn phòng (Kế toán, Văn thư - thủ quỹ, Giáo vụ, Giám thị, Bảo vệ, Giữ xe).

15h30: Họp HĐGD

Lớp 10B1 lao động vệ sinh sân trường.

SÁU (10/02)

Lớp 11B9 lao động vệ sinh sân trường.

 

BẢY(11/02)

9h30: hội ý BGH

Tiết 2_Thao giảng môn Sinh học_Cô Nguyên_Lớp 11B2.

Lớp 10B3 lao động vệ sinh sân trường.

15h30 Các nhóm sinh viên nộp báo cáo thu hoạch thực tế và kế hoạch giảng dạy cả đợt tại phòng thầy Dũng (P.HT).

17h30: Ngoại khóa “Đêm thơ Nguyên tiêu”

CHỦ NHẬT(12/02)