In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 7 Năm 2015
(tuần 7 năm 2015, từ 09/02/2015 đến 15/02/2015)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (09/02)

7h00: Chào cờ. Các lớp đăng ký việc làm tốt.

Tiết 2_Thao giảng môn Ngữ Văn_Cô Lệ_Lớp 10B8.

14h00: Hạn cuối TTCM, GVHD KTSP nộp các biểu mẫu đánh giá và kết quả điểm cho thầy Dũng (P.HT)

16h30: Chào cờ. Các lớp đăng ký việc làm tốt.

BA (10/02)

Tiết 2_Thao giảng môn TD_Thầy Đình Dũng_Lớp 10B8.

 

Tiết 2_Thao giảng môn Tin học_Cô Khánh_Lớp 10B8.

Tiết 3_Thao giảng môn TD_Cô Tuyền_Lớp 10B1.

 

TƯ (11/02)

 

 

NĂM (12/02)

Tiết 4: Kiểm tra định kỳ tập trung_Môn Toán_Lớp 10

Tiết 5: Kiểm tra định kỳ tập trung_Môn Hóa học_Lớp 10

Tiết 1_Thao giảng môn CNNN_Cô Linh_Lớp 10B11.

Tiết 4: Kiểm tra định kỳ tập trung_Môn Toán_Lớp 11

Tiết 5: Kiểm tra định kỳ tập trung_Môn Vật lý_Lớp 11

SÁU (13/02)

Tiết 3_Thao giảng môn TD_Thầy Đạt_Lớp 10B7.

 

BẢY(14/02)

7h00: Xổ số, văn nghệ chào xuân Ất Mùi 2015 !

TP: Toàn thể CBGVNV và học sinh toàn trường.

8h30: Các lớp lao động lau chùi, vệ sinh lớp học.

9h30: Họp HĐGD_Lãnh đạo trường chúc tết.

 

CHỦ NHẬT(15/02)

Trực tết âm lịch Ất Mùi - 2015 theo kế hoạch từ 15/02 đến 23/02