In trang

Kế hoạch của Nhà trường Tuần 7 Năm 2017
(tuần 7 năm 2017, từ 13/02/2017 đến 19/02/2017)

 

THỨ, NGÀY

 

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

HAI (13/02)

 

7h00: Chào cờ

Tiết 1_Thao giảng môn GDTC_Thầy Chính_Lớp 10B7.

8h00: Họp TTCM (Mời Thầy Lê Quang Dũng, Cô Đặng Thị Thu Hương cùng dự họp)

Lớp 10B7 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 3_Thao giảng môn CNNN_Cô Hoa_Lớp 10B14.

16h30: Chào cờ

BA (14/02)

 

Lớp 10B8 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 3_Thao giảng môn T.Anh_Cô Q. Phương_Lớp 11B2.

Lớp 10B4 lao động vệ sinh sân trường.

TƯ (15/02)

Tiết 4_Thao giảng môn Hóa học_Cô Dung_Lớp 12B1.

Tiết 4_Thao giảng môn Sinh học_Cô Thủy_Lớp 12B10.

Lớp 10B9 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 3_Thao giảng môn T.Anh_Cô Ba_Lớp 11B5.

Lớp 10B1 lao động vệ sinh sân trường.

NĂM (16/02)

Tiết 4_Kiểm tra định kì tập trung_môn Toán lớp 10

9h30: Họp BCH công đoàn mở rộng.

Lớp 10B10 lao động vệ sinh sân trường.

Thầy Dũng dự lễ phát thưởng Thiết kế bài giảng E-learning tại Sở.

15h30: Họp tổ chuyên môn.

Lớp 10B5 lao động vệ sinh sân trường.

SÁU (17/02)

Lớp 10B11 lao động vệ sinh sân trường.

 

BẢY(18/02)

 

9h30: hội ý BGH

Lớp 10B12 lao động vệ sinh sân trường.

Tiết 1_Thao giảng môn Ngữ văn_Cô V. Hà_Lớp 11B9.

Tiết 3_Thao giảng môn T.Anh_Cô A. Phương_Lớp 10B9.

Lớp 10B6 lao động vệ sinh sân trường.

 

CHỦ NHẬT(19/02)

Thi thử THPTQG (lần thứ nhất)

7h30: Môn Toán

9h30: Môn Tiếng Anh

Thi thử THPTQG (lần thứ nhất)

14h00: Môn Ngữ văn