In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 1 Năm 2016
(tuần 1 năm 2016, từ 04/01/2016 đến 10/01/2016)

KẾ HOẠCH TUẦN 20

(từ ngày 04/1 đến ngày 10/01/2016)

 

- Dạy theo phân phối chương trình 

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Tập huấn liên môn

- Họp tổ chuyên môn

- Dạy thay thầy Thọ đi công tác

BẢNG PHÂN CÔNG DẠY THAY THẦY THỌ ĐI CÔNG TÁC

Thứ ngày

Tiết

GV dạy thay

Thứ 6, ngày 08/01

2

Bùi Thị Thu Hà

4

Võ Thị Thùy Uyên

5

Ngô Thị Mỹ Dung

                                                                                         

 

 

                                                                                      TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng