In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 1 Năm 2019
(tuần 1 năm 2019, từ 31/12/2018 đến 06/01/2019)

Tuần: 20 (từ ngày 31/12/2018 đến ngày 29/12/2018)

 

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

31/12/2018

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

1/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

2/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

3/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Sáu

4/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

5/1/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu