In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 10 Năm 2018
(tuần 10 năm 2018, từ 05/03/2018 đến 11/03/2018)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

          TỔ HÓA HỌC

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 28- NĂM HỌC 2017 – 2018

                                                                                                                      Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 10/03/2018

 

- Dạy theo thời khóa biểu.

- Thi GVDG cấp trường( Phần lý thuyết).

- Hướng dẫn SVTT: Cô Dung – cô Quỳnh Anh.

- Đăng ký thao giảng

Thứ, ngày

Tiết - Lớp

Họ tên GV

Nội dung bài dạy

Phạm vi

 

 

 

 

 

                                                                                                       

                                                                                                         Tổ trưởng chuyên môn

 

                                                                                                               Hà Thị Phượng