In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 11 Năm 2019
(tuần 11 năm 2019, từ 11/03/2019 đến 17/03/2019)

Thứ/ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Nội dung công việc

Nội dung công việc

Thứ Hai

11/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Lên lịch báo giảng ở sổ báo giảng và trên cổng thông tin điện tử.

Giáo viên lớp 10, 11 nhập điểm kiểm tra 1 tiết lên cổng TTĐT

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Ba

12/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Cô Quỳnh Anh thao giảng tiết 4 lớp 12b1

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Tư

13/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Năm

14/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Họp tổ chuyên môn

Thứ Sáu

15/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu

Dạy và học theo thời khóa biểu

Thứ Bảy

16/3/2019

Dạy và học theo thời khóa biểu  Dạy và học theo thời khóa biểu