In trang

Kế hoạch của Tổ Hóa học Tuần 12 Năm 2016
(tuần 12 năm 2016, từ 21/03/2016 đến 27/03/2016)

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

           TỔ: HÓA HỌC

KẾ HOẠCH TUẦN 30

(từ ngày 21/03 đến ngày26/03/2016)

 

- Dạy theo phân phối chương trình

- Lên lịch báo giảng vào trong sổ và trên trang Web của trường

- Lên kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học

- Hướng dẫn SVTT SP: Ngô Thị Mỹ Dung; Phan Các Quỳnh Anh

- Dạy BDHSG khối 10, khối 11: Cô Hà; Cô Phượng

- Họp tổ CM

- Đăng ký thao giảng                 

 

                                                                   

                                                                                     TTCM

 

                                                                                Hà Thị Phượng